Shkarko lulëkuqen me katër petale në formate të ndryshme

Përdorimi i këtij simboli mund të bëhet vetëm për çështje të informimit ose të promovimit të simbolit të përkujtimit të viktimave të gjenocidit në Kosovë.

Keqpërdorimi për çështje komerciale është i ndaluar.