Bëhu donator i Qendrës “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur”
Paguaj me kartelë krediti përmes PayPal:
Xhirollogaria e Qendës „Gjenocidi në Kosovë – Plagë e hapur“:

___

GJENOCIDI NË KOSOVË – PLAGË E HAPUR
1200 GENÈVE

Konto-Nr: 15-337218-7
IBAN: CH32 0900 0000 1533 7218 7
BIC: POFIBEXXX

Bank:
PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern
Switzerland

___