NË MBËSHTETJE TË PROTESTËS SË NEW YORKUT

Dhuna seksuale-formë e gjenocidit! Sipas të gjitha normave juridike me karakter ndërkombëtar që përkufizojnë krimin e gjenocidit (Konventa për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit, Statuti i Gjykatës Penale...