Origjina e nocionit gjenocid (2)

ASPEKTE TEORIKE TË GJENOCIDIT DHE STUDIM RASTESH

Origjina e nocionit gjenocid (2)

  Dy muaj pas përfundimit të Procesit të Nurembergut, çështja e përkufizimit të krimeve të kësaj natyre u shtrua në kuadër...

Qëllimi i veçantë i akteve gjenocidale (8)

Për të nxjerrë në pah rëndësinë që ka shprehja “si i tillë” në përkufizimin e gjenocidit, po citojmë disa vendime të Gjykatës Penale Ndërkombëtare. Fillimisht po përmendim qëndrimin e shumicës...

Termi “shfarosje” dhe gjenocidi (10)

Në fillim të këtij studimi tërhoqëm vëmendjen në faktin se, në mungesë të përkufizimeve të qarta juridike të nocioneve që lidhen me krimet gjatë luftës, në shumicën e rasteve është...