Deklaratë e Qendrës “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e hapur” lidhur me përpjekjet e shtetit serb për mohimin e krimit të gjenocidit në Kosovë

QENDRA „GJENOCIDI NË KOSOVË – PLAGË E HAPUR“, në vazhdën e veprimtarisë në funksion të ndriçimit të gjenocidit në Kosovë, fton të gjithë krijuesit, që me poezitë e tyre, me tematikë krimet serbe, të kontribojnë në hartimin e një libri poetik.

Prezatimi mbahet të dielën, më 20 tetor 2019, duke filluar nga ora 14:00 në këtë adresë:

Restaurant Werdguet
Morgartenstrasse 30
8004 Zürich

Shkarko librin e autorit
Bardhyl Mahmuti “Kurthet terminologjike në funksion të mohimit të gjenocidit në Kosovë”:

Shkarko librin e autorit
Bardhyl Mahmuti “Mashtrimi i madh”:

Download the author’s book
Bardhyl Mahmuti “Blood Libel”:

Copyright © Qendra GJENOCIDI NË KOSOVË - PLAGË E HAPUR