UBT përkrah nismën që lulëkuqja të bëhet simbol zyrtar i përkujtimit të gjenocidit të Serbisë ndaj shqiptarëve në Kosovë

DEKLARATË

UBT përkrah nismën që lulëkuqja të bëhet simbol zyrtar i përkujtimit të gjenocidit të Serbisë ndaj shqiptarëve në Kosovë

UBT i bashkohet thirrjeve të institucioneve dhe organizatave të ndryshme në vend, duke përkrahur iniciativën e qendrës “Gjenocidi në Kosovë – plagë e hapur” për të përcaktuar lulëkuqen me katër petale si simbol të viktimave të gjenocidit serb në Kosovë.

Vazhdimisht të përkujtojmë dhe mos të harrojmë asnjëherë të kaluarën e hidhur dhe veprimet gjenocidale në Kosovë, ashtu që gjerat e tilla mos të përsëriten më në të ardhmen ndaj njerëzimit kudo në botë.

——————-

STATEMENT

UBT supports the initiative for the poppy to become the official symbol of the commemoration of Serbia’s genocide against the Albanians in Kosovo

UBT joins the calls of various institutions and organizations in the country, supporting the center’s initiative “Genocide in Kosovo – an open wound” to define the poppy with four petals as a symbol of the victims of the Serbian genocide in Kosovo.

Let us constantly commemorate and never forget the bitter past and genocidal actions in Kosovo, so that such things do not happen again in the future to humanity anywhere in the world.

 

 

Share this post