Dërgo një mesazh në Qendër

6 + 2 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Për kontaktim përmes postës, adresa e qendrës është:

GJENOCIDI NË KOSOVË – PLAGË E HAPUR

1200 GENÈVE

Switzerland