Falënderim publik

Të nderuar krijues, poetesha dhe poetë!

Ju falënderojmë shumë që i jeni përgjigjur ftesës së Qendrës „Gjenocidi në Kosovë-Plagë e Hapur“ për të dërguar poezitë tuaja, për përmbledhjen poetike me karakter tematik mbi gjenocidin serb në Kosovë!
Bazuar në përzgjedhjen e komisionit vlerësues, janë përfshirë në libër të gjitha poezitë që i kanë përmbushur dy kriteret e parapara.
Poezitë që nuk janë përfshirë kësaj radhe në libër, shkaku i mospërmbushjes së njërit nga kriteret, janë gjithashtu me vlera dhe do të mbahen nga Qendra për botimet eventuale të karakterit tjetër.
Nga zemra ju dëshirojmë suksese në krijimtarinë tuaj të mëtejme poetike!

Në emër të Qendrës „Gjenocidi në Kosovë-Plagë e Hapur“

Lulëzim Etemaj dhe Isuf Sherifi

Share this post